Produkty

Kategorie

Podajniki kartonów

Przenośnik taśmowy do transportu kartonów z dwoma laserowymi zespołami znakującymi

Podstawowe informacje
  • Przenośnik taśmowy jest urządzeniem przystosowanym do poziomego transportu produktów
  • Taśma transportera napędzana jest z trójfazowego silnika elektrycznego poprzez przekładnię ślimakową
  • Łącznik wyposażony został w dwa laserowe zespoły znakujące
  • Urządzenie wyposażone zostało w stopery (zderzaki pneumatyczne), służące do separacji i zatrzymywania kartonów
  • Maszyna posiada osłonę zabezpieczającą (konstrukcja ramy z profilu wypełnionego transparentnym poliwęglanem)
  • W wyposażeniu presostat sprężonego powietrza oraz manometr
  • Sterowanie urządzenia za pomocą skrzynki elektrycznej, znajdującej się na frontowej części transportera
  • Panel ALLEN-BRADLEY sterujący pracą taśm transporterów ze stoperem
Urządzenie do transportu kartonów wykonane zostało jako łącznik pomiędzy istniejącą linią podającą kartony, a stanowiskiem ich odbioru.

Łącznik wyposażony został w dwa laserowe zespoły znakujące. Pierwszy zamocowany na stałe. Drugi - przeciwległy zespół znakujący - zamontowany na przestawnej bandzie bocznej.

Urządzenie wyposażone zostało w stopery. Pierwszy z nich służy do separacji kartonów i zamontowany został na samym wejściu łącznika. Drugi ma za zadanie zatrzymywać kartony przed sekcją znakowania laserowego. Trzeci znajduje się na końcu sekcji znakowania i odpowiada za zatrzymywanie kartonów oczekujących do oznakowania.

Kartony, które przetransportowywane są z istniejącej linii pakującej, trafiają na łącznik, gdzie za pomocą pierwszego czujnika stopera, zostaje przepuszczony pierwszy i drugi karton. Umożliwia to przemieszczenie się kartonu do sekcji znakowania.

Pierwszy karton swobodnie przemieszcza się do stopera sekcji znakowania. Tam jest zatrzymywany i dokonuje się proces oznakowania. Jednoczenie drugi stoper zostaje podniesiony w celu zablokowania drugiego kartonu.
Jeśli w sekcji znakowania i separacji znajdują się kartony, pierwszy stoper podnosi się i zatrzymuje nadjeżdżające.

Po oznakowaniu, stoper sekcji znakowania zostaje opuszczony i karton przemieszcza się ze strefy znakowania do strefy odbioru.
W tym samym czasie następuje zwolnienie stopera drugiego, który zwalania kolejny karton z sekcji separacji. Stoper pierwszy również zostaje zwolniony i kolejny karton trafia do sekcji separacji.

Poniżej film prezentujący w jaki sposób odbywa się laserowe znakowanie produktu:Do każdego urządzenia zapewniamy 12 miesięczną gwarancję oraz serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

Dodatkowo zapewniamy transport urządzenia, uruchomienie go oraz przeprowadznie potrzebnego szkolenia.